Фотогалерея

 

 

Коррупцияга каршы иш-чаралар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК МАТЕРИАЛДЫК РЕЗЕРВДЕР ФОНДУНДА СИСТЕМАЛЫК КОРРУПЦИЯНЫ ЖОЮУ БОЮНЧА ДЕТАЛДАШТЫРЫЛГАН ПЛАНДЫН АТКАРЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Ченемдик укуктук актылар:

 Кыргыз Республикасынын  Президентинин Жарлыктары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктары

Эл аралык укуктук актылар

Ведомстволук актылар:

2015

2016

2018

2019

2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун 2015-жылга коррупцияга каршы аракеттер боюнча иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө буйрук.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун 2015-жылга коррупцияга каршы аракеттер боюнча иш-чараларынын планы.

2015-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн коррупцияга каршы аракеттер боюнча ведомстволук пландын аткарылышы жөнүндө отчёт.

2015-жылдын 9 айы үчүн коррупцияга каршы аракеттер боюнча ведомстволук пландын аткарылышы жөнүндө отчёт.

2015-жылдын 9 айы үчүн Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдарга коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча отчёту.

2015-жыл үчүн коррупцияга каршы аракеттер боюнча ведомстволук пландын аткарылышы жөнүндө отчёт.

2015-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдарга коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча отчёту.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун 2016-жылдын I кварталы үчүн Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдарга коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чараларынын планы.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун 2016-жылга коррупцияга каршы аракеттер боюнча иш-чараларынын планы.

2016-жылдын I кварталы үчүн коррупцияга каршы аракеттер боюнча

ведомстволук пландын аткарылышы жөнүндө отчёт.

2016-жылдын I кварталы үчүн Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдарга коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча отчёту.