Фотогалерея

 

 

Ченемдик укуктук актылар

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

КР Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө Мыйзамы

Токтом_Стратегиялык объектилеринин тизмегин бекитүү жөнүндө

Мамлекеттик материалдык резервдин башкаруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын бюджетин талдоо жана түзүү боюнча Методологияны бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун бюджетин түзүүнүн болжолунун жана анализинин Методологияс