Фотогалерея

 

 

Бөлүмдөр жана секторлор

Төрага – Мусабеков Базарбай Абдыкеримович

Төраганын орун басары – Каракулов Рустам Тулегенович

Бөлүмдөр жана сектор:

Мамлекеттик резервди эсепке алуу жана контролдоо бөлүмүнүн начальниги - Давлеталиев Таалайбек Калыкович

Мобилизациялык резервди контролдоо бөлүмүнүн начальниги - Ризаева Рано Женишбековна

Экономикалык анализ, мамлекеттик сатып алуулар жана эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн начальниги – Наинбаев Чингиз Рустамович

Бухгалтердик эсеп жана финансы бөлүмүнүн начальниги – Мамбетова Нургуль Кулбаевна

Укуктук камсыздоо, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн начальниги – Анисов Руслан Автандилович

Борбордук аймактык бөлүмдүн начальниги – Тайкашкаев Бакытбек Муратканович

Түндүк аймактык бөлүмдүн начальниги - Кожонов Алманбет Кыргызбаевич

Түштүк аймактык бөлүмдүн начальниги - Мамытов Бакы Арапбаевич