Фотогалерея

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун Балыкчы шаарынд “Жылуувизиондук аппаратын пайдалануу менен элеватордогу силостордун жарака жылчыксыздыгын жана дандын зыянкеч курт-кумурскалардан ууланусун аныктоо” деген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун Балыкчы шаарында жайгашкан Түндүк аймактык башкармалыгында Москва шаарындагы Орусрезервдин Федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемесинин (ФМБМ) сактоо көйгөйлөрүн илимий-изилдөө институнун адистеринин катышуусу менен 2019–жылдын 16-19-июлунда “Жылуувизиондук аппаратын пайдалануу менен элеватордогу силостордун жарака жылчыксыздыгын жана дандын зыянкеч курт-кумурскалардан ууланусун аныктоо” деген темада семинар өттү

Гатилов С.Я. – Москва шаарындагы Мамлекеттик резервдер боюнча Федералдык агенттиктин Административдик башкармалыгынын жетекчисинин кеӊешчиси;

Скворцова Н.И. – Москва шаарындагы Мамлекеттик резервдер боюнча Федералдык агенттиктин Административдик башкармалыгынын бөлүмүнүн начальниги

Гаврилов А.В.- техникалык диагностика жана бузулбас башкаруу боюнча лабораториянын башчысы;

Лоозе В.В. – сактоо көйгөйлөрүн илимий-изилдөө институнун техникалык диагностика жана бузулбастык контролдоо боюнча лабораториясынын улуу илимий кызматкери.