Фотогалерея

 

 

Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюунун 2021-2024-жылдарга мамлекеттик стратегиясы

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу
Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун Тышкы байланыштар жана
мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн адиси Султанова Айчүрөк
Ажимаматовна 2023-жылдын 10-ноябрында кызматкерлердин укуктук
сабаттуулугун жогорулатуу, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»
2012-жылдын 8-августундагы №153 Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
жана “Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын
себептерин жоюунун 2021-2024-жылдарга мамлекеттик стратегиясы
жөнүндө” 2020-жылдын 25-сентябрындагы №180 Кыргыз Республикасынын
Президентинин Указына токтолуп, коррупцияга каршы күрөшүү жаатында
республикада жүргүзүлүп жаткан саясаттын негиздерин жалпы
кызматкерлерге жеткирүү максатында кеңири сабак өттү.