Фотогалерея

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө

  1. «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзам
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун сатып алууларынын планы