Фотогалерея

 

 

Фонддун товардык материалдык баалуулуктарын сатуу

  1. Дебитордук карыздарды жоюунун эсебинен алынган мүлктөр
  2. Мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин сатуу үчүн нормадан тышкары товардык материалдык баалуулуктары
  3. Сатуу үчүн номенклатуралык эмес товардык материалдык баалуулуктар