Ченемдик укуктук актылар

1. Мамлекеттик материалдык резервдин башкаруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын бюджетин талдоо жана түзүү боюнча Методологияны бекитүү жөнүндө

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун бюджетин түзүүнүн болжолунун жана анализинин Методологияс

Нравится